Flanelle Magazine - Magdalena Czajka
Zosia Bellaby w edytorialu dla Flanelle
Zosia i Marysia z Rebel Models
ubrania Natalia Siebuła
Zosia Bellaby z Rebel
Dziewczyny w edytorialu Fragile
portrety
Zosia Bellaby
Maria Marecka from Rebel
Minimalistyczny edytorial

zdjęcia: Magdalena Czajka

styl: Ewa Michalik

make-up: Roksana Kruszewska

włosy: Łukasz Boć

Fragile - Flanelle Magazine