Book design project of three books written by Jane Austen, project for Bachelor Degree, by Magdalena Czajka
Spines of the publication designed as bachelor degree in Academy of Fine Arts in Gdańśk
Front page of book Pride and Prejudice written by Jane Austen
Cover of Persuations
Cover of novel Sense and Sensibility
Typography of book with transparent letters, by Magdalena Czajka
Interesting pages in Pride and Prejudice about Lydia
Special pages in  Pride and Prejudice about Kitty
Unique moments in Pride and Prejudice about Mary

Projekt edytorski trzech powieści Jane Austen: Duma i Uprzedzenie, Rozważna i Ronamntyczna oraz Perswazje autorstwa Jane Austen.

Projet zawiera: layout, typografię, pełny skład tesktu powieści Duma i Uprzedzenie oraz typograficzne ornamenty. Książki powstały jako mój dyplom licencjacki. Projekt otrzymał ocenę celującą.

Promotor dyplomu licencjackiego: dr Grzegorz Protasiuk.