Page with glyphs ornament made for book, by Magdalena czajka
Two volumes of unique book design of With Fire and Sword written by Henryk Sienkiewicz
Pages from publication with typographical ornaments
Pages with text illustrations made by typo
Ornaments made by Magdalena Czajka
Long page of the novel with ornaments created from fonts
Banded page from personal project

Projekt wydawnictwa, dwutomowej powieści Henryka Sienkiewicza pt."Ogniem i mieczem".

Projekt obejmuje; layout, typografię, całkowity skład tekstu a także typograficzne illustracje, całkowicie wykreowane z glifów liternicznych.

Projekt stworzony jako zadanie semestralne na zajęciach z grafiki edytorskiej akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.